Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Enjoyable Warmth is een merk van Enjoymium B.V.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Enjoymium en de klant. Door een bestelling te plaatsen geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de privacy policy, de levering- en betalingsvoorwaarden. De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

1.3 Enjoymium kan indien er sprake is van gewijzigde inzichten te allen tijde haar levering- en/of betalingsvoorwaarden aanpassen. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Enjoymium en de klant waarop de aanbieder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.4 De aangeboden goederen worden zo duidelijk mogelijk afgebeeld en beschreven.

 

2. Prijzen

2.1 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Enjoymium bevoegd de in de webwinkel vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

2.2 Alle prijzen in de webshop zijn inclusief BTW en exclusief kosten van verzending. De kosten voor verzending worden in het menu 'Verzendkosten' en in de winkelwagen aangegeven.

 

3. Betaling

3.1 Betaling geschiedt via 1 van de via de webshop aangeboden betalings mogelijkheden en dient te zijn voldaan binnen 8 dagen nadat een bestelling is geplaatst en dus de koopovereenkomst is gesloten.

3.2 Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

 • Achteraf Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

 

4. Levering

4.1 Als de betaling goed verlopen is, wordt uw pakket samengesteld met de artikelen die u hebt besteld. Over het algemeen worden de bestelde artikelen die voor 15.00 uur zijn besteld en op voorraad zijn dezelfde dag nog verstuurd. Bestellingen worden op het opgegeven adres bezorgd. Artikelen die niet op voorraad zijn worden z.s.m. nabesteld c.q. geproduceerd. Een indicatieve levertijd staat vermeld op de website.

4.2 Indien u niet thuis bent als de bezorger langs komt laat deze een berichtje achter. Hierop staat vermeld hoe u een nieuwe bezorging kunt inplannen. Na twee mislukte bezorgpogingen wordt uw bestelling naar Enjoymium teruggestuurd. Neem in dit geval contact met ons op, dan sturen wij uw bestelling opnieuw naar u toe tegen betaling van de extra verzendkosten.

4.3 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling per e-mail bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.

4.4 Enjoymium draagt het risico van beschadiging en verlies der artikelen tijdens transport. Nadat de artikelen door de klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over.

 

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Enjoymium, totdat u aan al uw (betalings) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt ongeacht voor welk afgeleverd artikel de betalingsverplichting is ontstaan.

5.2 Enjoymium is onherroepelijk gemachtigd, zodra de klant met welke verplichting dan ook in gebreken is, dan zijn de artikelen die het eigendom van Enjoymium zijn gebleven bij de klant terug te nemen.

 

6. Retourrecht

6.1 Indien de klant een artikel wil retourneren, dan kan dit door binnen 30 kalenderdagen na ontvangst het ongebruikte, onbeschadigde artikel met alle originele labels aan het artikel in de originele, onbeschadigde verpakking terug te sturen naar:

Enjoymium B.V.
Zonnehoeve 10
7325 AB Apeldoorn
Nederland

 Uitzonderingen hierop zijn;

 • Producten die gemonteerd of geassembleerd zijn geweest door de klant;
 • Producten die gepersonaliseerd zijn voor de klant, bijvoorbeeld een maatwerk lengte;
 • Onderdelen of producten die speciaal voor de klant zijn besteld;
 • Producten die gemodificeerd zijn;
 • Producten die gebruikt zijn.

6.2 Enjoymium dient voorafgaand aan de retourzending per e-mail op de hoogte gesteld te worden van de zending. Het e-mail adres is: info@enjoyablewarmth.com

6.3 Enjoymium betaalt binnen maximaal 14 dagen na ontvangst van uw retourzending het volledige aankoopbedrag inclusief de verzendkosten terug. De verzendkosten voor het retourneren van een artikel komen voor uw eigen rekening.

6.4 Ongefrankeerde zendingen kunnen wij niet in ontvangst nemen.

6.5 In geval van retourzending draagt de klant het transportrisico. Nadat de artikelen door Enjoymium compleet, in originele staat en verpakking in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op Enjoymium over.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1 Enjoymium is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, eventuele onjuiste vermeldingen in de website, druk -en zetfouten op promotiemateriaal, of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

7.2 Enjoymium geeft geen garanties over de inhoud en werking van deze website. Enjoymium aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken in deze website, problemen met het oproepen en bestellen van artikelen.

7.3 Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Enjoymium of personen waarvoor zij wettelijk aansprakelijk zijn en deze aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot vergoeding van directe schade aan personen of zaken, waaronder gegevensverlies niet wordt begrepen.

 

8. Privacy

8.1 Op de website van Enjoymium worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om voor u meer gerichte informatie en aanbiedingen op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan u verder optimaliseren.

8.2 Wij hanteren bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de opgestelde wetgeving. Enjoymium gebruikt de gegevens van de klant voor (interne) marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van nieuwsbrieven.

8.3 Enjoymium zal in geen geval uw gegevens doorgeven aan derden.

9. Garantievoorwaarden

Enjoymium garandeert dat het geleverde produkt vrij van materiële gebreken en constructiefouten is gedurende een periode van 24 maanden na aankoopdatum door de oorspronkelijke koper. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • Het produkt kan van kleur veranderen na verloop van tijd; dit is normaal en wordt niet gedekt door deze garantie.
 • Het produkt kan buigen of verdraaien door uitzetting en samentrekking gedurende verwarming en afkoeling; dit is normaal en wordt niet gedekt door deze garantie.
 • Het produkt dient geïnstalleerd te worden conform de installatie eisen en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 • Het produkt dient onderhouden en schoongemaakt te worden conform de instructies in de handleiding.
 • Produkten of onderdelen zullen slechts worden geleverd na inspectie door Enjoymium.
 • Deze garantie is beperkt tot reparatie of vervanging van de onderdelen van het product dat doorEnjoymium als defect is geconstateerd.
 • Kosten voor verzending van retouren zijn voor rekening van de klant.
 • Deze garantie dekt geen schade aan het produkt buiten de invloedsfeer van Enjoymium, inclusief maar niet beperkt tot oneigenlijk gebruik van het produkt, reparatie van het produkt, onjuiste installatie of stroomvoorziening, vandalisme, gebrek aan onderhoud en natuurlijke rampen.
 • Er is geen garantie – impliciet noch expliciet – met betrekking tot de vereiste capaciteit om een ruimte comfortabel te verwarmen. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant om de juiste (aantal) produkten te selecteren om aan de capaciteits eisen voor de te verwarmen ruimte(n) te voldoen.
 • De klant mag het produkt niet geopend hebben.
 • Iedere andere kosten dan het vervangen van het produkt of onderdelen van het produkt worden niet doorEnjoymium vergoed. Dit bevat, maar is niet beperkt tot, kosten voor arbeid, reparatie kosten die niet schriftelijk doorEnjoymium voorafgaand aan de reparatie zijn bevestigd, kosten gerelateerd aan de omgeving van het produkt, etc.Enjoymium kan niet aansprakelijk gesteld worden als aan de verplichtingen die uit deze garantie voortvloeien niet voldaan kan worden of vertraagd worden door oorzaken buiten de macht van Enjoymium, inclusief – maar niet beperkt tot – wettelijke of overheids restricties, stakingen, vertraging in de levering van onderdelen, brand, overstromingen of andere natuurlijke verschijnselen.

10. Overige bepaling

10.1 Op alle overeenkomsten tussen Enjoymium en de klant is Nederlands recht van toepassing.