Is bio-ethanol giftig en is een bio-ethanol haard gevaarlijk?

Het korte antwoord is "Nee, bio-ethanol is niet giftig, en een bio-ethanol haard hoeft niet gevaarlijk te zijn, maar hangt af van...". We gaan op beide punten wat dieper in om een volledig antwoord te geven.

Bio-ethanol

Bio-ethanol wordt gemaakt van natuurprodukten zoals mais en rietsuiker. In de meest pure vorm is het feitelijk 100% alcohol. Aangezien op pure alcohol flinke accijnzen worden geheven, wordt bio-ethanol kunstmatig verontreinigd, ofwel "gedenatureerd". Er wordt een stof doorheen gemengd wat het ondrinkbaar maakt.

Afhankelijk van de grondstof die gebruikt wordt en het proces dat gevolgd wordt, worden verschillende puurheid percentages bereikt (96% en 100% zie je veel). De 96% variant ruikt meer, de 100% variant is (vrijwel) reukloos.

Bio-ethanol bestaat uit 2 delen koolstof, 6 delen waterstof en 1 deel zuurstof. In wetenschappelijke notatie: C2H6O. Bij verbranding worden er 3 delen zuurstof (O2) gebruikt, en het resultaat is waterdamp (H2O) en koolstofdioxide (CO2) - precies wat mens & dier ook uitademen. Kortom: bio-ethanol is niet giftig (maar: niet drinken vanwege de verontreiniging die is toegevoegd!), ook bij verbranding niet.

Op het het zuurstof gebruik tijdens de verbranding komen we in het volgende stukje terug.

Is een bio-ethanol haard gevaarlijk?

Zoals we hierboven al aangaven: dat hoeft niet. Hieronder zetten we de mogelijke gevaren uiteen en welke maatregelen onze branders daartegen nemen.

Gevaar 1: vullen van de bio-ethanol

Het vullen van de brander met bio-ethanol is potentieel gevaarlijk. Tijdens het vullen kan er geknoeid worden, waardoor bij het aansteken ineens veel te veel brandstof in vlam komt te staan. Onze branders hoef je niet handmatig te vullen: steek een slangetje in de jerrycan en op de vul-opening van de brander, en druk op de vul-knop (zie foto hieronder). De vloeistof wordt rechtstreeks in de aparte tank gepompt en dit stopt automatisch als de tank vol is.

Vullen van de bio-ethanol haard

Gevaar 2: te volle tank

De tank kan te vol getankt worden. Dit is met name een gevaar bij de eenvoudige bio-ethanol haarden, waar d.m.v. een prop staalwol de brandstof rechtstreeks wordt aangestoken. Onze branders hebben een aparte tank (met een sensor, waardoor het automatische vulsysteem afslaat zodra de tank vol is), van waaruit de bio-ethanol in de brander wordt gedruppeld. De voorraad bio-ethanol komt dus nooit rechtstreeks in aanraking met vuur.

Gevaar 3: aansteken

Het aansteken van de bio-ethanol brander kan gevaarlijk zijn als er geknoeid is of de tank te vol zit (zie bovenstaande gevaren). Onze bio-ethanol haarden worden aangestoken door een gloei element waar druppeltjes bio-ethanol op gedruppeld worden. Je komt daar dus zelf niet bij in de buurt met b.v. een aansteker.

Gevaar 4: omvallen / tegenaan stoten

Lossen branders kunnen omvallen of tegenaan gestoten worden. Onze branders zijn bedoeld voor inbouw, waardoor dit gevaar feitelijk al niet aanwezig is. Mocht op de 1 of andere manier toch iets gebeuren (b.v. doordat iemand tegen de hele constructie aanloopt), zorgt een schok-sensor ervoor dat de haard direct wordt uitgeschakeld.

Gevaar 5: te weinig zuurstof aanvoer

Ieder vuur verbruikt zuurstof. Het is dus van belang dat er nieuwe zuurstof wordt aangevoerd. Bij moderne huizen gebeurt die door de mechanische ventilatie. Bij oudere huizen door b.v. ventilatie roosters of kieren. Mocht er onvoldoende ventilatie zijn, dan is het belangrijk dat b.v. een raam op een kier wordt gezet. In het onwaarschijnlijke geval dat er onvoldoende zuurstof wordt aangevoerd, heeft onze brander een CO2 sensor die in eerste instantie waarschuwt dat het zuurstof gehalte te laag wordt, en als het zuurstof gehalte verder afneemt, de brander zelf uitschakelt.

Gevaar 6: onjuiste materialen

Sommige goedkope branders gebruiken materialen die niet goed tegen hitte bestand zijn. Onze branders zijn gemaakt van roestvrij staal (SUS 304) en zijn zeer solide produkten.