Privacy beleid

UW PRIVACY EN VEILIGHEID

Onze Verklaring van privacy en veiligheid (deze 'Verklaring') beschrijft hoe ENJOYMIUM B.V. uw persoonlijke informatie gebruikt en beschermt die wordt verzameld door onze producten, services, apps, software en apparaten die naar deze verklaring verwijzen. Tenzij anders vermeld in deze Privacykennisgeving worden persoonsgegevens behandeld in overeenstemming met de Privacyverklaring van ENJOYMIUM-website of 1 van haar merk-gerelateerde websites zoals die van ENJOYABLE WARMTH.

In onze Verklaring wordt toegelicht welke gegevenstypen we verzamelen, hoe We deze gebruiken en beschermen en hoe We u toegang en controle bieden.

De secties met productspecifieke details bieden aanvullende informatie die relevant is voor bepaalde ENJOYMIUM-producten. Deze verklaring is van toepassing op de onderstaande producten, evenals andere ENJOYMIUM-producten waarbij deze verklaring wordt weergegeven.

Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via privacy@enjoymium.com

Als u veiligheidsproblemen met onze producten wilt melden, neemt u contact op met ENJOYMIUM Security.

VERZAMELING VAN GEGEVENS

GEBRUIK VAN GEGEVENS

DELEN EN OPENBAARMAKEN VAN INFORMATIE

CONTROLE OVER EN TOEGANG TOT INFORMATIE

BESCHERMING VAN GEGEVENS

BEWAREN EN VERWERKEN VAN INFORMATIE

WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING

ONZE PRODUCTEN

     ENJOYABLE WARMTH

VERZAMELING VAN GEGEVENS

De gegevens die we verzamelen, helpen ons om onze producten en services effectief te laten werken en verbeteren, en we verzamelen deze op verschillende manieren, waaronder:

  • Informatie die u ons verstrekt - Dit omvat gegevens die u invoert, inclusief gegevens die u mogelijk registreert en persoonlijke informatie die u mogelijk verstrekt wanneer u software downloadt of nieuwe producten registreert en opzet, reageert op een enquête of deelneemt aan een wedstrijd
  • Informatie over het gebruik van producten en services - Wanneer u producten en services gebruikt, kunnen bepaalde gegevens naar ons worden verzonden, zoals uw hardwaremodel, versie van uw firmware en besturingssysteem, unieke apparaat-id's en IP-adres/locatiegegevens. We kunnen ook gegevens verzamelen op basis van uw activiteiten, waaronder uw instellingen en configuraties, gebruiksgegevens en crash- of foutgegevens

GEBRUIK VAN GEGEVENS

We gebruiken de gegevens die we verzamelen voor twee doeleinden:

  • ten behoeve van onze bedrijfsvoering en om de producten uit ons aanbod te verschaffen (en te verbeteren en personaliseren), en
  • om communicatie te verzenden, inclusief promotionele communicatie, accountinformatie, beveiligingsupdates en productinformatie

Bij het realiseren van deze doeleinden kunnen we verzamelde gegevens, inclusief persoonlijke informatie, combineren om u een beter gestroomlijnde, consistentere en persoonlijkere ervaring te bieden.

DELEN EN OPENBAARMAKEN VAN INFORMATIE

We zullen geen klant- of gebruikersgegevens delen, uitwisselen, verhuren, verkopen of anderszins bekendmaken aan niet-gelieerde bedrijven. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of om een product te verschaffen dat u hebt aangevraagd of geautoriseerd. We delen uw inhoud bijvoorbeeld met derden wanneer u ons dit vraagt, zoals wanneer u gegevens naar een vriend verzendt of accounts koppelt aan een andere service zoals Amazon Alexa of Google Assistant. Bovendien delen We persoonlijke gegevens onder gelieerde en dochter-/zusterondernemingen die door ENJOYMIUM worden beheerd, en indien wettelijk vereist.

CONTROLE OVER EN TOEGANG TOT INFORMATIE

U heeft de mogelijkheid om ons te instrueren om bepaalde informatie met betrekking tot u bij te werken of te verwijderen/deactiveren. U kunt ook verzoeken dat persoonlijke gegevens worden verwijderd uit de blog of andere openbare delen waarover wij controle hebben. Als We bepaalde persoonlijke gegevens niet kunnen verwijderen, laten we u weten waarom. U kunt de verzending van marketingberichten stopzetten door in de ontvangen e-mail of op de pagina voor abonnementbeheer op onze Site de instructies voor opzegging van het abonnement te volgen.

Wanneer u verzoekt de gegevens te bekijken die we van u hebben, reageren We zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek.

We bieden u de mogelijkheid om aan te geven dat uw persoonlijke gegevens niet voor bepaalde doeleinden mogen worden gebruikt, wanneer We om deze gegevens vragen. Als u vragen of opmerkingen heeft of een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw gegevens of onze Verklaring en werkwijzen, neem dan contact met ons op via support@enjoymium.com of per telefoon op +31-85-2012613. U kunt ook een brief schrijven en opsturen naar:

     ENJOYMIUM B.V.
     Zonnehoeve 10
     7325 AB Apeldoorn
     Nederland

Bent u niet tevreden met onze reactie, dan kunt u uw privacyklacht of -geschil melden bij de toepasselijke staat of nationale autoriteit voor gegevensbescherming in uw rechtsgebied.

BESCHERMING VAN GEGEVENS

We leggen ons toe op de bescherming van uw persoonlijke gegevens. We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures, inclusief SSL-versleuteling en versleuteling van gegevens in database(s), om uw persoonlijke gegevens tegen onbevoegde toegang, bekendmaking of ongeoorloofd gebruik te beschermen.

BEWAREN EN VERWERKEN VAN INFORMATIE

Persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld, kunnen bewaard en verwerkt worden in de Europese Unie. We ondernemen stappen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we overeenkomstig deze privacyverklaring verzamelen, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van deze verklaring en de vereisten van toepasselijk recht op de locatie waar de gegevens zich bevinden.

Wij bewaren uw gegevens net zolang als uw account actief is of als nodig is om de services aan u te kunnen bieden. Wij bewaren uw gegevens voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om disputen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven.

WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING

We zullen deze Verklaring van tijd tot tijd bijwerken. Als er wezenlijke wijzigingen in deze Verklaring zijn of in de manier waarop We uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken, kondigen We dergelijke wijzigingen duidelijk aan voordat We ze implementeren. We zullen in ieder geval niet zonder uw toestemming wijzigingen aanbrengen die resulteren in verminderde bescherming van persoonlijke gegevens die in het verleden over u zijn verzameld.

We raden u aan deze Verklaring periodiek te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop We uw gegevens beschermen.

Bedankt voor uw belangstelling voor ons en onze producten.

Deze privacyverklaring is ingegaan op 1 mei 2019.
ENJOYABLE WARMTH PRODUCTEN

De ENJOYABLE WARMTH produkten en bijbehorende softwaretoepassingen zijn verwarmings produkten die voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden, zowel thuis als op het werk. ENOJYABLE WARMTH volgt en verwijst naar het Privacybeleid van ENJOYMIUM, maar maakt ook onderscheid op de volgende gebieden.

ACTIVERING EN REGISTRATIE VAN ENJOYABLE WARMTH

Als u ENJOYABLE WARMTH wilt activeren en registreren, geeft u ENJOYMIUM bepaalde informatie om een account te maken door een actief e-mailadres en een gebruikersnaam op te geven. Mogelijk zult u ook handmatig uw voor- en achternaam moeten invoeren, evenals uw e-mailadres, en wachtwoord.

ENJOYABLE WARMTH biedt ook activering en registratie via OAUTH-services (third party open authorisation), zodat u bediening van de apparaten met diverse services kunt laten plaatsvinden, waaronder Amazon Alexa en Google Assistant.

APPARAAT INFORMATIE

Wanneer u ENJOYABLE WARMTH en haar services gebruikt, ontvangen, registreren en verwerken onze servers automatisch de gegevens die nodig zijn om de service te bieden, waaronder:

  • apparaatspecifieke informatie, zoals het hardwaremodel, de versie van het besturingssysteem, identificatiecodes van het apparaat zoals MAC-adres, mobiele netwerkinformatie of routernaam
  • logboekgegevens van servicegebeurtenissen
  • tijd en datum van servicegebruik
  • aan/uit en overige interactie met het Product
  • crashes, systeemactiviteit, hardware-instellingen
  • IP adres gegevens, inclusief tijd en datum van servicegebruik

BEVEILIGING EN OPSLAG VAN ENJOYABLE WARMTH

Verzamelde gegevens worden rechtstreeks opgeslagen in de App, op uw Apparaat en op servers in de Europese Unie. Elk ENJOYABLE WARMTH apparaat voert beveiligd communicatie met de servers van ENJOYABLE WARMTH middels SSL en controleert of de server inderdaad de ENJOYABLE WARMTH server is. We bewaren verzamelde informatie zo lang als nodig is om de Service te verschaffen en in overeenstemming met het Privacybeleid van ENJOYMIUM.

DELEN VAN APPARATEN

Apparaten die u geregistreerd heeft in de app van ENJOYABLE WARMTH kunnen gedeeld worden met anderen, zodat anderen de apparaten ook kunnen bedienen. Om deze service te kunnen leveren, houden we bij wie (zijn/haar e-mail adres) en wanneer u een ander heeft uitgenodigd en of de ander de uitnodiging heeft geaccepteerd. U kunt in de app altijd zien welke uitnodigingen nog open staan, welke andere gebruikers uw apparaten kunnen bedienen en u kunt hier ook andere gebruikers en openstaande uitnodigingen verwijderen.